Jūsų kontaktinė informacija:

Informacija apie jūsų darbovietę:

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ФОТО REIKALAVIMAI NUOTRAUKAI
RU LT
Фотография должна быть сделана не более чем за 6 месяцев до дня подачи заявления, и соответствовать Вашему современному внешнему виду. На ней должны быть изображены только Вы. Посторонние предметы (спинка кресла, картины на стене и т.п.), а также другие люди не должны попадать в кадр. Nuotrauka turi būti padaryta ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki paraiškos pateikimo dienos ir atitikti jūsų šiuolaikinę išvaizdą. Tik jūs turėtumėte būti rodomi ant jos. Į rėmą neturėtų patekti svetimkūniai (kėdės nugarėlė, nuotraukos ant sienos ir kt.).
Фотография должна быть сделана строго анфас. Голова не должна быть наклонена или повернута. Взгляд должен быть направлен в объектив камеры, выражение лица должно быть нейтральным, рот закрыт, глаза открыты и четко видны. Волосы не должны закрывать глаза. Nuotrauka turi būti padaryta iš priekio. Galva neturi būti pakreipta ar pasukta. Žvilgsnis turėtų būti nukreiptas į fotoaparato objektyvą, veido išraiška turi būti neutrali, uždaryta burna, akys turi būti atviros ir aiškiai matomos. Plaukai neturėtų užsidegti.
Фотография должна быть сделана при нормальном освещении. На фотографии не должно быть теней, отражений вспышки на лице или «красных глаз». Nuotrauka turi būti fotografuojama įprastu apšvietimu. Nuotraukoje neturėtų būti šešėliai, blykstės atspindžiai ant veido ar raudonų akių.
Фон должен быть светлым, однотонным и не иметь теней. Fonas turėtų būti ryškus, tvirtas ir neturėti šešėlių.
Допускается фотографирование в головных уборах, не скрывающих овал лица, заявителю, религиозные убеждения которого не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов. В случае ношения подобного головного убора, пожалуйста, убедитесь в том, что Ваше лицо четко видно от нижней части подбородка до верхней части лба. Galima fotografuoti galvos apdangalus, kurie neslepia asmens veido, pareiškėjui, kurio religiniai įsitikinimai neleidžia jam atvykti į nesankcionuotus asmenis be galvos apdangalų. Jei dėvėsite šį galvos apdangalą, įsitikinkite, kad jūsų veidas yra aiškiai matomas nuo smakro apačios iki kaktos viršaus.
Если Вы фотографируетесь в очках, то Ваши глаза должны быть четко видны на фотографии. Отражения вспышки в линзах очков, а также затемненные линзы очков не допускаются (по возможности, не фотографируйтесь в массивных оправах – используйте более тонкие оправы, если таковые имеются). Убедитесь в том, что оправа не закрывает Ваши глаза (даже частично). Jei fotografuojate su akiniais, jūsų akys turi būti aiškiai matomos nuotraukoje. Neleidžiami blykstės atspindžiai akinių lęšiuose, taip pat užtamsinti akinių lęšiai (jei įmanoma, nelaikykite nuotraukų masyviais rėmeliais – naudokite plonesnius rėmus, jei yra). Įsitikinkite, kad ratlankis neuždaro jūsų akių (netgi iš dalies).
На фотографии должны быть показаны макушка и верхняя часть плеч. Голова должна находиться в центре кадра и быть видна полностью от верхней части волос или макушки до подбородка. Нос должен находиться на линии симметрии. Лицо должно занимать 70-80% площади фотографии. Nuotraukoje turėtų būti rodoma pečių viršutinė ir viršutinė dalis. Galva turi būti rėmo centre ir visiškai matoma nuo plaukų viršaus arba galvos viršaus iki smakro. Nosis turi būti simetrijos linijoje. Asmuo turi užimti 70-80% nuotraukos srities.
На фотографии не должно быть никаких рамок. Nuotraukoje neturi būti rėmelių.
Фотография должна быть в прямоугольной пропорции (отношение ширины к высоте 35×45). Nuotrauka turi būti stačiakampio formos (pločio ir aukščio santykis 35×45).
Размер JPEG-файла должен находиться в пределах от 20 килобайт до 35 килобайт. JPEG failo dydis turi būti nuo 20 iki 35 kilobaitų.
Цветовая гамма должна быть нейтральной. Цвета должны передавать естественный тон кожи. Изображение должно быть четким, ясным и в фокусе. Spalvų schema turi būti neutrali. Spalvos turėtų suteikti natūralų odos toną. Vaizdas turi būti aiškus, aiškus ir sutelktas.